Visszakaphatjátok az adathordozók jogdíját – vagy mégsem!?!

A maganmasolasidíj.hu hirdetése
Részletekért katt a képre!

A magyar szerzői jog egyik fontos tényezője a közös jogkezelés, ennek részeként minden Magyarországon vásárolt adathodozó után jogdíjat kell fizetnünk. Viszont aki csak saját alkotásainak tárolására használja őket, az vissza is igényelheti a kötelezően befizetett jogdíjat. Erre minél hamarabb sort kell keríteni, mert a visszatérítés hamar elévülhet! Sok féle kritériumnak kell megfelelnie az igénylőnek, de akár komoly összeget is vissza lehet igényelni.

A köznyelvben leginkább “Artisjus adóként” emlegetett magánmásolási díjat valószínűleg mindenki ismeri. Mindenki látta már az Artisjus hologrammos matricáit, amik a CD-k és DVD-k után 13-135 Ft, memóriakártyák után 140-3181 Ft és háttértárak esetén akár 4-6 ezer forint jogdíj megfizetését jelzik.

Artisjus: Nem kell jogdíjat fizetni a külföldről rendelt hordozók után
Részletekért katt a képre!
Készítő ismeretlen

Sokan régóta kritizálják is ezt az intézményt, amiért megelőlegezve tolvajnak tekintenek minket. Előre beszedik a jogdíjat azért a szerzői jogsértésért, amit még el sem követtünk és sokan nem is fogunk. Elvégre sokan csak a saját dolgainkat tároljuk az adathordozóinkon, másokét nem. Ennek a problémának a megoldására jött létre a magánmásolási díjak visszaigénylésének intézménye, az ezt hirdető és kezelő maganmasolasidij.hu oldal, ami elvben segít a jogdíj visszaigénylésében. A gyakorlatban nekem inkább lebeszélésnek tűnik.

Mint az Artisjus tájékoztatója írja: “Az a természetes személy jogosult a magánmásolási díj visszatérítésére, aki az adott hordozón kizárólag saját professzionális alkotótevékenységéből származó művet, műveket, illetve szomszédos jogi teljesítményeket tárol és a hordozót más célra nem használja.” Viszont, hogy tényleg vissza is fizetik-e, az már jóval bonyolultabb és nem is mindenben egyértelmű szempontrendszeren múlik.

Jogvesztő határidő
Csak az a jogdíj jár vissza, amit az igénylés évében fizettek be. Így az év végén sietnie kell, aki vissza szeretné kapni a jogdíját, mert hamar kifuthat a határidőből. Sajnos nekem úgy tűnik, nem csak akkor nem kapjátok vissza a jogdíjat, ha a korábbi években vettétek a hordozót, hanem akkor sem, ha a hordozó túl sokáig állt egy kereskedő/forgalmazó raktárában, miután a jogdíjat befizették utána.

Vegyétek fel a nektek járó jogdíjakat!
Részletekért katt a képre!
Fotó: Nathan Dumlao/Unsplash

Amik miatt nem jár vissza a jogdíj
Az üresen maradt hordozók után nem jár vissza jogdíj, mert nem csak mások alkotásai nincsenek rajtuk, hanem saját alkotás sem. Senki más jogait nem érintheik a hordozón tárolt alkotások (például mások műveinek feldolgozásai, vagy azokról készült képek és videófelvételek). Közösen alkotott művek esetén az alkotótársak hozzájárulását is be kell mutatni, hogy hozzájárulnak a visszaigényléshez.
A saját alkotások után is csak akkor jár vissza a jogdíj, ha az alkotások szerzői jogvédelem alá tartoznak, márpedig az Artisjus némileg leegyszerűsítően, vagy inkább zavarosan nyilatkozik róla, hogy mit tekintenek jogvédettnek és mit nem. Tájékoztatójukban azt írják, visszatérítésre jogosult “az a természetes személy, aki az adott hordozón kizárólag saját professzionális alkotótevékenységéből származó művet tárol” illetve egy bekezdéssel később “szakmája, foglalkozása, üzleti tevékenységi körén kívül eljáró személyként (más szóval fogyasztóként)” készített alkotásokat tárol. Azt is írják “egyszerű családi fotó, vagy nyaralásról készült fotók alapján nem lesz jogosult”, a következő bekezdés szerint viszont már “saját maga által készített hang- vagy képfelvétel (videofelvétel)” jogosultságot jelent. Ez alapján a jogosultsághoz egyszerre kell az alkotásnak professzionálisnak lennie, hogy ne “családi fotó” legyen, ugyanakkor amatőrnek is lennie, hogy az alkotó “szakmája, foglalkozása, üzleti tevékenységi körén kívül” készüljön.

Dokumentumok benyújtása
Az igényléshez a hologrammos matricákat le kell adni a vásárlást igazoló számlákkal együtt. Ennek pedig előfeltétele, hogy meg is tartsátok a csomagolásra ragasztott hologramos matricákat a számlákkal együtt. Arról nem ír az Artisjus tájékoztatója, hogy a könyveléshez és a garancia ügyintézéshez egyaránt szükséges számlákat az igénylés után visszakapjuk-e, vagy elfogadnak-e másolatokat róluk.

Bekérhetik az adathordozókat vizsgálatra
A tájékoztató szerint magukat a hordozókat is bekérheti az Artisjus átvizsgálásra, hogy megállapítsák tényleg nem tároljátok rajta mások alkotásait. Az nem derül ki a tájékoztatóból, hogy a hordozóink átvizsgálására minden alkalommal sor kerül-e, vagy csak szúrópróba szerűen vizsgálják őket. Az is ismeretlen tényező, hogy vajon mennyi időre kell nélkülöznünk őket az átvizsgálás miatt.
Ennél is nagyobb kérdés, hogy vajon hogyan garantálják, hogy az ő vizsgálataik során véletlenül sem sérülnek a hordozók, vagy a rajtuk tárolt adataink. Arról viszont egyértelműen rendelkeznek, hogy ők másolatot nem készíthetnek róla és a tartalmainkat a vizsgálaton kívül semmi másra nem használhatják fel.

A tájékoztató értelmezése során talált kisebb-nagyobb ellentmondások és kérdések tisztázására megkértem az Artisjust, de eddig nem sikerült választ kapnom a kérdéseimre. Ha megérkeznek a válaszaik, azokkal frissíteni fogom az írásomat.

Magánmásolási-díj visszaigénylése
Részletekért katt a képre!

Jöjjenek a lényegesebb szemelvények az Artisjus által működtetett maganmasolasidij.hu hivatalos tájékoztató szövegéből (sajnos az oldal egyes fejezeteit nem lehet külön linkelni, így ezekre közvetlenebb linkkel nem tudok szolgálni).

A magánmásolási díjról általában
“A magáncélú másolatkészítést a szerzői jogi törvény viszonylag széles körben lehetővé teszi. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha azoknak a műveknek az alkotói, jogosultjai, amelyek a törvény alapján így másolhatóak, legalább részbeni kártalanításban részesülnek. A jog nem akarja a magánszemélyeket a másolatkészítések miatt folyamatosan ellenőrizni, ezért azokat kötelezi átalány jellegű fizetésre, akik olyan hordozókat gyártanak, forgalmaznak, amelyek lehetővé teszik a magáncélú másolatkészítést.”

Máshol is van ilyen díj
“Az üres hordozó díjra vonatkozó szabályokat az egyes államok saját belső szabályozása tartalmazza. Az Európai Gazdasági Térség 31 tagállama közül mindössze ötben (Ciprus, Egyesült Királyság, Írország, Luxemburg, Málta) nincs semmilyen díjazás az üres hordozók kereskedelme után. Ezekben az államokban a magáncélú másolatkészítések jogsértőnek minősülnek – míg Magyarországon az otthoni zenei, filmes másolatkészítések miatt nem érhet senkit jogi hátrány.
A magyar szerzői jogi törvény szerinti üres hordozó díjat a Magyarországon forgalmazott hordozókra kell megfizetni. Ha valaki saját célra vásárol külföldön üres hordozót, az ottani forgalmazó fogja megfizetni a külföldi díjat. Ha viszont valaki továbbforgalmazási céllal hoz be az országba üres hordozókat, vagy külföldi webshopból Magyarországra végfelhasználónak értékesít üres hordozókat, neki – mint forgalmazónak – a magyarországi díjakat kell megfizetnie.”

Vállalkozásoknál másként működik
“Amennyiben az igénylő nem természetes személyként, azaz nem a szakmája, foglalkozása, üzleti tevékenységi körén kívül eljáró személyként (más szóval fogyasztóként), hanem pl. egyszemélyes gazdasági társaságként, vagy egyéni vállalkozóként jelentkezik a visszatérítés iránt, akkor az ő esetében az Ü jelű díjszabás II. fejezet 3.6. pontja és az Ü-PC jelű díjszabás II. fejezet 3.5. pontja alapján kell eljárni, rá a vállalkozásokra vonatkozó szabályok lesznek irányadóak.”

Mire vonatkozik a magán másolási díj visszafizetése?
“Az Szjt. 1. §-a https://net.jogtar.hu/szjt szerinti, szerzői jogi oltalomban részesülő valamennyi mű, amely a szerzője alkotó tevékenységéből fakadó egyéni, eredeti jelleggel bír. Pl. egy egyszerű családi fotó, vagy nyaralásról készült fotók alapján nem lesz jogosult az igénylő a díj visszatérítésére, de az egyéni beállítással, eredeti ábrázolással készült fotóművészeti alkotás után igen. Ugyanígy nem lesz jogosult a visszatérítésre az az igénylő sem, aki a hordozón pl. egy általa felénekelt híres nemzetközi slágert tárol mp3 fájlban, akár eredeti formájában, akár megváltoztatva (átdolgozva) adja is elő. A mű átdolgozásához egyebekben az eredeti szerző külön engedélye is szükséges.
Saját teljesítmény például egy saját előadás (akár védett, akár már nem védett mű, például egy népdal, vagy egy már lejárt védelmi idejű „régi” dal előadása), a saját maga által készített hang- vagy képfelvétel (videofelvétel). Meglévő hangfelvételek vagy videofelvételek „összevágása” azonban már mások védett teljesítményét is tartalmazza, ezért az kizárólag saját teljesítménynek nem minősíthető.”

Nem jár vissza a jogdíj, ha nem csak saját alkotást tárolunk
“Az igénylő kizárólag abban az esetben lesz jogosult a visszatérítésre, ha a hordozón csak a saját alkotói tevékenységéből származó szerzői mű vagy saját védett teljesítmény található meg. Tehát hiába kéri a visszatérítést az igénylő arra hivatkozással, hogy ő professzionális zeneszerző és a műveit tartja a hordozón, ha pl. a saját maga által komponált zeneszámok mellett más szerzők és előadók munkái is szerepelnek rajta. Ugyanígy az a költő sem lesz jogosult visszatérítésre, aki a saját versei mellett mások verseit is a hordozóján tárolja.”

Nem jár vissza a jogdíj, ha üresen maradt a hordozó
“A magánmásolási díj visszatérítésének célja csak abban az esetben érvényesül, ha az igénylő hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az általa vásárolt adathordozón ténylegesen és kizárólag a saját szerzői műveit és szomszédos jogi teljesítményeit tárolja. Tartalom nélküli hordozó esetén ennek igazolása nyilvánvalóan lehetetlen, az üres hordozó a magáncélú másolatkészítésre alkalmas.”

Nem jár vissza a jogdíj, ha saját, de nem jogvédett dolgok tárolására használjuk
“A visszaigénylés feltétele, hogy a hordozóra saját, professzionális, szerzői jog által védett tartalom kerüljön. Az egyéb tartalmak másolását a díj átalány jellege figyelembe veszi, a magánmásolásra alkalmas hordozóra kerülhet védett vagy nem védett tartalom is.”

Nem jár vissza a jogdíj, ha az aktuális naptári év előtt fizették meg a jogdíjat
“Kizárólag azon hordozók esetében igényelhető vissza a magánmásolási díj összege, amelyekre az Artisjus részére 2020. január 1. után fizették meg a magánmásolási díjat. A korábban megfizetett díjakat a jogosultak között már fel kell osztani és a jogosultak között felosztott jogdíjak visszatérítése már nem lehetséges. A vásárlás időpontját az igénylő által kötelezően csatolandó, üres hordozó vásárlásról készült számla/nyugta igazolja, ebből és a hordozóról bekért egyéb adatok alapján az Artisjus meg tudja állapítani, hogy a magánmásolási díj megfizetése mikor történt meg, és erről az igénylőt tájékoztatja.”

A társszerzőknek is  engedélyezniük kell
“Társszerzőként az előzetes bejelentőlap 15.4. pontja alapján nyilatkoznia kell az igénylőnek arról, hogy tudomásul veszi, hogy közös mű esetén a visszatérítési igényt az igénybejelentővel azonos módon meg kell tenni minden szerzőtársnak, előadó-társnak, és minden olyan közreműködő személynek, aki az alkotási folyamatban szerzői jog által védett alkotást/alkotásrészt vagy teljesítményt hoz létre.”

Mások műveit feldolgozó saját alkotások után nem jár  vissza a jogdíj
“Kizárólag abban az esetben lesz jogosult az előadóművész igénylő a visszatérítésre, amennyiben az előadott mű szerzői jog által nem védett vagy az saját műve. Tehát pl. ha az igénylő énekesként hivatkozik arra, hogy a hordozón kizárólag az ő előadóművészi teljesítménye szerepel, nem lesz jogosult a visszatérítésre, ha az elénekelt, szerzői jog által védett mű szerzője (zeneszerzője és szövegírója) tőle eltérő személy. Hasonlóképpen az előző példához, egy feldolgozásokat (más előadótól származó dalokat új köntösben) játszó zenekar tagjai sem lesznek jogosultak a visszatérítésre, akkor sem, ha a hordozón csak az általuk előadott, de a fenti zenekarokhoz köthető zeneszámok szerepelnek.”

Mi kell az igényléshez?
“Az igénylőnek az előzetes bejelentési űrlap megfelelő és hiánytalan kitöltését követően írásban (postai úton, vagy az ügyfélszolgálaton) meg kell erősítenie az igényt, és a megerősítéshez az alábbi, az igény elbírálásához szükséges dokumentumokat köteles csatolni:
a 2020. évi díjszabás hatálya alá tartozó üres hordozó megvásárlását igazoló számlát vagy nyugtát, amelynek tartalmaznia kell:
a) az eladó vállalkozás vagy személy cégnevét vagy teljes nevét
b) a megszerzett üreshordozó megnevezését és darabszámát,
c) a vásárlás időpontját
a hordozóról vagy csomagolásáról eltávolított Artisjus hologramos címkét, amelyen a címke sorszáma olvasható.”

Nektek sikerült visszaigényelnetek a saját anyagaitokat tároló adathordozók után befizetett magánmásolási díjakat? Írjátok meg tapasztalataitokat és véleményeteket a blog Facebook oldalán!

Ha tetszett az írásom, akkor lájkoljátok és osszátok meg, hogy másokhoz is eljusson, illetve kövessetek Facebookon, Twitteren, Instagramon, YouTube-on, hogy máskor is lássátok, miről írok!