A TEK nyilatkozattal védi a jóízlés határait

Fotó: Völgyi Attila / blog.volgyiattila.hu

Érdekes vitába keveredtem egy-két kollégával a Hableány hajó kiemelése és annak fotózása kapcsán. Volt, aki azt nehezményezte, hogy a TEK  vagyis a (Terrorelhárítási Központ) tiltása miatt nem jelenhettek meg a mentésről amúgy nagyon jó képek, mert a karhatalom azokat letiltotta.
Én azért furcsállottam eleinte ezt a TEK kikötéseit, mert nem gondoltam, hogy ezt külön mondani kellene. Talán még túlbuzgóságnak is éreztem, hogy erről külön nyilatkozatot íratnak alá. Ez a vita ráébresztett, hogy bizony van, akinek mondani kell, hogy van amit nem illik publikálni.

Mindig olvassátok el a szerződéseket aláírás előtt!
Részletekért katt a képre!

A TEK aláíratott a helyszínen dolgozó újságírókkal egy nyilatkozatot, amiben nyomatékosan felhívták a figyelmünket a törvények betartására, a helyszín balesetveszélyes voltára és különösen az aktuális helyzet személyiségi jogi és kegyeleti vonatkozásaira. Ahhoz, hogy bárkit beengedjenek a mentésre rálátást engedő és a forgalom elől elzárt területre, mindenkinek alá kellett írnia, hogy ezeket tudomásul vette és jogi felelőssége tudatában végzi a munkáját.

A legtöbb esetben el szoktam ítélni, aki a sajtó szólásszabadságát akarja csorbítani, vagy beleszól abba, hogy mi és hogyan jelenhet meg. Tegye azt akár a sajtótájékoztatókon való részvétel korlátozásával, a sajtó munkavégzési körülményeinek szándékos nehezítésével, anyagok cenzúrázásával, megjelelenés előtti bekérésével és engedélyhez kötésével, netán ingyen képek, vagy más anyagi ellenszolgáltatáshoz kötésével, vagy akár csak azzzal, hogy nem engedélyezik a fotózást, inkább adnak saját képeket. Ebben az esetben viszont azt gondolom, hogy a hatalom helyesen járt el. Különösen mivel a nyilatkozat semmi olyat nem ír elő, amit törvények magasabb szinten már ne írtak volna elő számunkra. Az egész csak arról szólt, hogy tudatosítsák a sajtó munkatársaiban, hogy milyen előírások vonatkoznak (egyébként is) jelen munkavégzésükre. Mint ahogy az a szerződésekkel szokás, lényegében magukat védték, hogy elmondhassák, ők megadták a szökséges tájékoztatást, minden tőlük telhetőt megtettek a tudósítások normális mederben tartásáért.


Time-lapse a Hableány kiemeléséről
Teljes felvételért katt a képre!

Abban az ég világon semmi kivetnivalót nem találok, hogy a TEK nyomatékosította a sajtó munkatársaiban, hogy felelősséggel tartoznak a tudósításuk tartalmáért. Még ha ez puha nyomást is jelent, hogy bizony eszedbe se jusson hülyeséget csinálni, mert annak következménye lehet. Ebben a helyzetben ezt képtelen vagyok negatívan, vagy közérdekekkel ellentétesen értelmezni. Nem is tudom elképzelni azokat a képeket, amikre kíváncsi lennék, de emiatt a nyilatkozat miatt nem jelentek meg, vagy hogy bárkinek oka lenne hiányolni őket.

Fotó: Völgyi Attila / blog.volgyiattila.hu

Beszéltek róla a helyszínen a kollégák, hogy itt kilóg egy halott lába, ott nem volt rendesen letakarva a holttest, stb. Sőt arról is beszélgettünk némelyik kollégával a helyszínen, hogy vajon hiba-e ezeket lefotózni, vagy munkaköri feladat dokumentálni és majd utólag a szerkesztésnél eldöntjük (mi és a szerkesztőink), hogy ezekből mit kell megmutatni és mit nem. Ez pesze a percről-percre tudósítások és élő tévé közvetítések korában jelentősen megnehezítheti a feladatunkat.
Akár arról is vitatkozhatunk, hogy én szakmai hibát követtem-e el, amikor ezeket még csak nem is akartam lefotózni, mert ilyen képekre nekem nincs szükségem és szerintem másoknak sem. Sőt én akkor sem akarok ilyen képeket készíteni, ha ezt várnák el tőlem (kivéve persze, ha a rendőrségnek, vagy más hasonló téren érdekelt szervnek dolgoznék, nem a sajtónak – persze ott is csak dukomentálási, képzési célokra, nem publikálásra). Még azokból a képekből, amiket el is készítettem ott a kiemelés során sem mutogatok meg mindent akárkinek – pláne nem a közösségi oldalakon csak úgy…

Ráadásul még csak nem is tiltották meg, hogy bármi ilyesmit lefotózzunk. Szóban kilátásba helyezték, hogy egy ponton megtörténhet, hogy szólni fognak, hogy most ne is fotózzunk. Ezzel már nem is biztos, hogy egyetértettem volna, de ilyenre nem került sor (vagy legalábbis én nem hallottam ilyen utasítást). Azt pedig inkább le sem írom, hogy milyen látvány tárult volna elénk, amikor még egy ilyen utasítást is indokoltnak éreztem volna. Az alábbi nyilatkozatban viszont csak azt kötötték ki, hogy a tudósításokban felelősségteljesen és a törvények betartásával kell eljárni. Ezt pedig egyáltalán nem érzem túlzásnak egy ilyen helyzetben.
Sőt több olyan kollégával is beszéltem, akik kifejezetten úgy gondolják, hogy a kiemelés kapcsán a TEK maximálisan együttműködött és segítette a sajtó munkáját. Amennyire ez az adott helyzetben lehetséges volt, adtak információt, ha kellett nyilatkoztak, rendszeres sajtótájékoztatókat tarottak. Már eleve az is nagy szó, hogy egyáltalán odaengedtek a hídra. Aról nemm is beszélve, hogy nem csak kis, szűk területekre összezsúfolva, hanem szinte korlátlanul szabadon mozoghattunk, a híd déli oldalán. Nem minden ment nekik teljesen  zökkenőmentesen és ezzel nekem is okoztak néha nehézséget, de alapvetően jól csinálták. Sok mindenben még a régóta és rendszeresen sajtóval dolgozó sajtóosztályok is példát vehetnek róluk. Különösen nagy szó ez annak fényében, hogy a Terrorelhárítási Központ fefladatának és működésének természetéből adódóan inkább titkolózó és nyilvánosságot nagy ívben kerülő, sőt kizáró szervezet.

A TEK nyilatkozata
Csak ezt aláírva tudósíthatott a sajtó a kiemelésről.

A TEK feltételei:

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Alulírottnév:
állampolgárság:
születési hely, idő:
anyja neve:
a médiatartalom-szolgáltató neve, adatai:

kijelentem, hogy a 2019. május 29-én 21 óra 05 perckor Magyarország, Budapest, Margit hídnál a Duna folyón történt vízi baleset (a továbbiakban: vízi baleset) kutatási, mentési munkálatainak – különös tekintettel a Hableány hajó víz alóli kiemelési műveletének – tudósítását (a továbbiakban: tevékenység) saját felelősségemre, az alábbiak szerint végzem.

1. A tevékenység ellátása során betartom a médiatartalom-szolgáltatókra Magyarországon hatályos jogszabályokat, szakmai szabályokat, különösen a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) vonatkozó rendelkezéseit. A tevékenység ellátását önként, saját felelősségemre, befolyástól mentesen látom el.
2. Tudomásul veszem, hogy az Smtv. 21. § (1) bekezdése alapján a médiatartalom- szolgáltató felelősséggel tartozik a törvényben foglaltak megtartásáért.
3. Kijelentem, hogy a tevékenység ellátásához szükséges valamennyi feltételnek megfelelek, valamint a szükséges okmányokkal rendelkezem.
4. Kijelentem, hogy a vízi baleset mentési munkálatait irányító hatóságoktól a helyszínre vonatkozó és a biztonságos tevékenység-ellátáshoz szükséges tájékoztatást megkaptam, a tevékenység ellátásával kapcsolatos kockázati tényezőket ismerem, a tevékenység ellátását saját elhatározásomból, saját felelősségre vállalom.
5. Tudomásul veszem, hogy a tevékenység ellátása során nem akadályozhatom, és nem veszélyeztethetem a vízi baleset mentési munkálatait, amennyiben jelen pontba ütköző magatartást tanúsítok, azért, illetve annak következményeiért teljes felelősséggel tartozom.
6. A tevékenység ellátása során köteles vagyok együttműködni a vízi baleset mentési munkálatait irányító hatóságokkal, valamint késedelem nélkül, teljes körűen betartani a médiatartalom-szolgáltatók részére tartott szakmai eligazításon meghatározottakat, valamint a helyszínen lévő, a vízi baleset mentési munkálatait irányító parancsnokoktól kapott utasításokat. Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen pont rendelkezéseit megszegem, az a helyszínről való azonnali, jogszerű eltávolíttatásomat vonja maga után.
7. Tudomásul veszem, hogy a lezárt területet, a médiatartalom-szolgáltatók részére fenntartott, kordonnal körülhatárolt helyszínt a tevékenység ellátása során a vízi baleset mentési munkálatának befejezéséig, illetve a helyszínen lévő, a vízi baleset mentési munkálatait irányító parancsnokoktól kapott engedélyig csak és kizárólag saját felelősségre hagyhatom el.
8. Tudomásul veszem, hogy a nálam lévő eszközökben a tevékenység ellátása során keletkezett károkért a vízi baleset mentési munkálatait irányító hatóságok nem felelnek.
9. Tudomásul veszem, hogy a tevékenység ellátása során történt balesetért, azzal összefüggésben felmerülő egészségkárosodásért, illetve egyéb kárért a hatóságokat kizárólag abban az esetben terheli felelősség, amennyiben annak oka a hatóságok tevékenységére vagy mulasztására vezethető vissza.
10. Amennyiben annak hatálya alá tartozom, jelen nyilatkozat aláírásával az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján hozzájárulásom adom a jelen nyilatkozat szerinti személyes adataim kezeléséhez a tevékenység ellátásával összefüggésben. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom annak visszavonásáig érvényes. Az érintetti jogokról való tájékoztatást tudomásul vettem.
11. Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt szabályok be nem tartása, valamint másokra, illetve önmagamra veszélyes magatartás tanúsítása esetén a vízi baleset mentési munkálatait irányító hatóság a helyszínről való eltávolítással egyidejűleg a tevékenység további folytatásának lehetőségét nem biztosítja.

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti nyilatkozatot elolvastam, teljes tartalmát tudomásul vettem, és azzal korlátlanul egyetértek. Kijelentem, hogy az általam fent megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Budapest, 2019. június 11.

Néhány kapcsolódó jogszabály:

2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól:

14. § * (1) A médiaszolgáltatónak az általa közzétett médiatartalomban tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot.
(2) Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő öncélú és sérelmes bemutatása.

21. § (1) A médiatartalom-szolgáltató a jogszabályok keretei között önállóan dönt a médiatartalom közzétételéről, és felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak megtartásáért.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik a médiatartalom-szolgáltatónak felvilágosítást adó személyek, valamint a médiatartalom-szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló, a médiatartalom előállításában részt vevő személyek – egyéb jogszabályok által meghatározott – felelősségét.

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2:42. § [A személyiségi jogok általános védelme]
(1) * Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között személyiségét, így különösen a magán- és családi élet, az otthon, a másokkal való – bármilyen módon, illetve eszközzel történő – kapcsolattartás és a jóhírnév tiszteletben tartásához való jogát szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja.
(2) Az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. A személyiségi jogok e törvény védelme alatt állnak.
(3) Nem sért személyiségi jogot az a magatartás, amelyhez az érintett hozzájárult.
2:50. § [Kegyeleti jog]
(1) Meghalt ember emlékének megsértése miatt bírósághoz fordulhat a hozzátartozó vagy az, akit az elhunyt végrendeleti juttatásban részesített.
(2) A kegyeleti jogsértéssel elért vagyoni előny átengedését bármelyik örökös kérheti. Több örökös esetén az elvont vagyoni előny az örökösöket a hagyatékból való részesedésük arányában illeti meg.

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről

Rágalmazás
226. § (1) Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást
a) aljas indokból vagy célból,
b) nagy nyilvánosság előtt, vagy
c) jelentős érdeksérelmet okozva
követik el.

Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése *
226/A. § * (1) Aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang- vagy képfelvételt készít, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala *
226/B. § * (1) Aki abból a célból, hogy más vagy mások becsületét csorbítsa, hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú hang- vagy képfelvételt hozzáférhetővé tesz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) * A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
a) nagy nyilvánosság előtt, vagy
b) jelentős érdeksérelmet okozva
követik el.

Becsületsértés
227. § (1) Aki a 226. §-ban meghatározottakon kívül mással szemben
a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű tevékenységével összefüggésben vagy
b) nagy nyilvánosság előtt
a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a becsületsértést tettlegesen követi el.
Kegyeletsértés
228. § Aki halottat vagy emlékét a 226. vagy a 227. §-ban meghatározott módon meggyalázza, vétség miatt az ott meghatározott büntetéssel büntetendő.

Ha tetszett az írásom, akkor lájkoljátok és osszátok meg, hogy másokhoz is eljusson, illetve kövessetek Facebookon, Twitteren, Instagramon, YouTube-on, hogy máskor is lássátok, miről írok!