lromlott a blillntyűztm

Fotó: Völgyi Attila / blog.volgyiattila.hu

Fotó: Völgyi Attila / blog.volgyiattila.hu

gy pár napja lromlott a billntyűztmn az eEee billntyű, úgyhogy most lgtöbbször gyszrűn kihagyja az  btűkt a szövgből, néha mg btsz blőlee többt is, d még akkor is gy másik btű után, mrt nm jól érzékli a billntyűk lnyomását.

Így lég nheeéz normálisan olvasható szövgte géplni és mivl laptopon dolgozom, a billntyűzt csr sm olyan gyszrűn mgoldható. Prsz gy külső billntyűzt átmnti mgoldás tud lnni a jlnlgi problémára, csak nincs annyi hly az asztalomon.
Az érdks csak az, hogy a billntyűztn az A btű van kikpva, nm az eE, pdig azt gondolná az mbr, hogy külösn magyar szövgbne az  btűt használjuk gyakrabban, nm az A-t…

gyébként mint gyszr már korábban mlítttm:

“A cmabrigde-i etegyemen kéüszlet eikgy tnuamálny áítllsáa sznreit a szvkaaon bleül nincs jlneestőgée annak, mkénit rdeeőzndenk el a btűek: eyegüdl az a fntoos, hgoy az eslő és az uolstó bteű a hlyéen lygeen; ha a tböbrie a lgnoeyabb özeássivsazsg a jleezmlő, a sövzeg aokkr is tleejs mrtébéekn ovasalthó mraad. A jnleeésg mgáayzrataa az, hgoy az erbemi egy nem eyedgi btüeket, hneam tleejs sazakvat ovals.”

via Instagram VA